Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,28 Km2
Altitud 415 m
Població (a 01-01-2020) 626 h
Litoral No
Capital Castellolí
Distància -
Codi ajuntament 0806360009

Divisió territorial postal

  • 08719

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080636 00 00 0 00 Castellolí
Entitat singular 080636 00 01 7 00 Castellolí - 297 316 613
Nucli 080636 00 01 7 01 Castellolí - 189 214 403
Nucli 080636 00 01 7 02 Ca n'Alzina - 17 8 25
Nucli 080636 00 01 7 03 Pinyerets, els - 41 46 87
Nucli 080636 00 01 7 04 Sant Feliu - 10 10 20
Disseminat 080636 00 01 7 99 Disseminat de Castellolí - 40 38 78
Entitat singular 080636 00 02 2 00 Clot de la Bleda, el - 5 8 13
Disseminat 080636 00 02 2 99 Clot de la Bleda, el -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 080636 00 03 8 00 Masets, els - 0 0 0
Disseminat 080636 00 03 8 99 Masets, els -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080636 01 Ca n'Alzina Veïnat
Unitat població 080636 02 Castellolí Població
Unitat població 080636 03 Clot de la Bleda, el Divers
Unitat població 080636 04 Pinyerets, els Urbanització
Unitat població 080636 05 Raval de Sant Feliu, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,30 Km2 415 m
  • Després: 25,28 Km2 415 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès