080692 Collbató M

Característiques generals
Valor
Superfície 18,07 Km2
Altitud 388 m
Població (a 01-01-2017) 4394 h
Litoral No
Capital Collbató
Distància -
Codi ajuntament 0806920002

Divisió territorial postal

  • 08293

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080692 00 00 0 00 Collbató
Entitat singular 080692 00 02 2 00 Collbató - 502 466 968
Nucli 080692 00 02 2 01 Collbató - 474 444 918
Disseminat 080692 00 02 2 99 Disseminat de Collbató - 28 22 50
Entitat singular 080692 00 03 8 00 Can Dalmases - 589 573 1162
Nucli 080692 00 03 8 01 Can Dalmases - 589 573 1162
Disseminat 080692 00 03 8 99 Disseminat de Can Dalmases - 0 0 0
Entitat singular 080692 00 04 3 00 Font del Còdol, la - 122 96 218
Nucli 080692 00 04 3 01 Font del Còdol, la - 119 95 214
Disseminat 080692 00 04 3 99 Disseminat de la Font del Còdol - 3 1 4
Entitat singular 080692 00 05 6 00 Illes, les - 103 99 202
Nucli 080692 00 05 6 01 Illes, les - 103 99 202
Entitat singular 080692 00 06 9 00 Fumada, la - 32 33 65
Nucli 080692 00 06 9 01 Fumada, la - 32 33 65
Entitat singular 080692 00 07 5 00 Pla del Castell - 661 610 1271
Nucli 080692 00 07 5 01 Pla del Castell - 661 610 1271
Entitat singular 080692 00 09 4 00 Polígon industrial de Collbató, el - 0 0 0
Disseminat 080692 00 09 4 99 Polígon industrial de Collbató, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080692 00 10 8 00 Pujolet, el - 39 45 84
Nucli 080692 00 10 8 01 Pujolet, el - 39 45 84
Entitat singular 080692 00 11 5 00 Clots, els - 107 82 189
Nucli 080692 00 11 5 01 Clots, els - 107 82 189
Entitat singular 080692 00 12 0 00 Pla de Can Migrat - 119 116 235
Nucli 080692 00 12 0 01 Pla de Can Migrat - 119 116 235
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080692 01 Can Dalmases Urbanització
Unitat població 080692 02 Collbató Població
Unitat població 080692 03 Font del Còdol, la Raval
Unitat població 080692 04 Fumada, la Urbanització
Unitat població 080692 05 Illes, les Urbanització
Unitat població 080692 06 Oller, l' Urbanització
Unitat població 080692 07 Polígon Industrial de Collbató, el Polígon industrial
Unitat població 080692 08 Pujolet, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,00 Km2 388 m
  • Després: 18,07 Km2 388 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP46 Martorell

Índex [+]

Sou aquí: