Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,96 Km2
Altitud 27 m
Població (a 01-01-2020) 89936 h
Litoral No
Capital Cornellà de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0807340003

Divisió territorial postal

 • 08940

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080734 00 00 0 00 Cornellà de Llobregat
Entitat singular 080734 00 01 7 00 Almeda i Can Mercader - 2580 2630 5210
Nucli 080734 00 01 7 01 Almeda i Can Mercader - 2580 2630 5210
Entitat singular 080734 00 02 2 00 Can Fatjó - 2086 2218 4304
Nucli 080734 00 02 2 01 Can Fatjó - 2086 2218 4304
Entitat singular 080734 00 03 8 00 Cornellà de Llobregat - 37226 39692 76918
Nucli 080734 00 03 8 01 Cornellà de Llobregat - 37226 39692 76918
Entitat singular 080734 00 04 3 00 Femades - 591 599 1190
Nucli 080734 00 04 3 01 Femades - 591 599 1190
Entitat singular 080734 00 05 6 00 Fontsanta, la - 1139 1175 2314
Nucli 080734 00 05 6 01 Fontsanta, la - 1139 1175 2314
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080734 01 Almeda i Can Mercader Raval
Unitat població 080734 02 Can Fatjó Raval
Unitat població 080734 03 Cornellà de Llobregat Ciutat
Unitat població 080734 04 Femades Raval
Unitat població 080734 05 Polígon de la Fontsanta, el Divers

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04011
 • 04012
 • 04013
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 04017
 • 04018
 • 04019
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009
 • 05010
 • 06001
 • 06004
 • 06005
 • 06007
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06013
 • 06014
 • 06015

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 20 Cornellà de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP41 Cornellà de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-30 Canvi de nom
 • Abans: 080734 Cornellá
 • Després: 080734 Cornellà de Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,90 Km2 27 m
 • Després: 6,96 Km2 27 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP41 Cornellà de Llobregat