080765 Esparreguera M

Característiques generals
Valor
Superfície 27,40 Km2
Altitud 187 m
Població (a 01-01-2017) 21889 h
Litoral No
Capital Esparreguera
Distància -
Codi ajuntament 0807650006

Divisió territorial postal

 • 08292

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080765 00 00 0 00 Esparreguera
Entitat singular 080765 00 01 7 00 Can Rial - 910 810 1720
Nucli 080765 00 01 7 01 Can Rial - 908 810 1718
Disseminat 080765 00 01 7 99 Disseminat de Can Rial - 2 0 2
Entitat singular 080765 00 03 8 00 Colònia Sedó, la - 187 144 331
Nucli 080765 00 03 8 01 Colònia Sedó, la - 172 137 309
Disseminat 080765 00 03 8 99 Disseminat de la Colònia Sedó - 15 7 22
Entitat singular 080765 00 04 3 00 Esparreguera - 8992 8923 17915
Nucli 080765 00 04 3 01 Esparreguera - 8900 8802 17702
Disseminat 080765 00 04 3 99 Disseminat d'Esparreguera - 92 121 213
Entitat singular 080765 00 05 6 00 Mas d'en Gall, el - 999 924 1923
Nucli 080765 00 05 6 01 Mas d'en Gall, el - 997 923 1920
Disseminat 080765 00 05 6 99 Disseminat del Mas d'en Gall - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080765 01 Can Rial Urbanització
Unitat població 080765 02 Can Roca Caseria
Unitat població 080765 03 Can Vinyals Urbanització
Unitat població 080765 04 Colònia Sedó, la Colònia
Unitat població 080765 05 Esparreguera Vila
Unitat població 080765 06 Mas d'en Gall, el Urbanització
Unitat població 080765 07 Plana, la Barri
Unitat població 080765 08 Santa Maria del Puig Caseria

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080765 Esparraguera
 • Després: 080765 Esparreguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 27,50 Km2 187 m
 • Després: 27,40 Km2 187 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP46 Martorell

Índex [+]

Sou aquí: