Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,46 Km2
Altitud 803 m
Població (a 01-01-2020) 242 h
Litoral No
Capital Espunyola, l'
Distància -
Codi ajuntament 0807870005

Divisió territorial postal

  • 08614

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080787 00 00 0 00 Espunyola, l'
Entitat singular 080787 00 01 7 00 Cint, el - 19 21 40
Disseminat 080787 00 01 7 99 Cint, el -Disseminat- - 19 21 40
Entitat singular 080787 00 02 2 00 Esgleiola, l' - 16 10 26
Disseminat 080787 00 02 2 99 Esgleiola, l' -Disseminat- - 16 10 26
Entitat singular 080787 00 03 8 00 Espunyola, l' - 20 24 44
Disseminat 080787 00 03 8 99 Espunyola, l' -Disseminat- - 20 24 44
Entitat singular 080787 00 04 3 00 Mare de Déu del Bosc - 14 15 29
Disseminat 080787 00 04 3 99 Mare de Déu del Bosc -Disseminat- - 14 15 29
Entitat singular 080787 00 05 6 00 Sants Metges - 37 38 75
Nucli 080787 00 05 6 01 Sants Metges - 26 24 50
Disseminat 080787 00 05 6 99 Disseminat de Sants Metges - 11 14 25
Entitat singular 080787 00 06 9 00 Torrents, els - 14 14 28
Disseminat 080787 00 06 9 99 Torrents, els -Disseminat- - 14 14 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080787 01 Cint, el Caseria
Unitat població 080787 02 Correà Caseria
Unitat població 080787 03 Esglesiola, l' Caseria
Unitat població 080787 04 Espunyola, l' Caseria
Unitat població 080787 05 Mare de Déu del Bosc, la Caseria
Unitat població 080787 06 Sants Metges, els Caseria
Unitat població 080787 07 Torrents, els Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080787 Espunyola
  • Després: 080787 Espunyola, l'
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,30 Km2 759 m
  • Després: 35,46 Km2 803 m