Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 196 m
Població (a 01-01-2020) 7670 h
Litoral No
Capital Gelida
Distància -
Codi ajuntament 0809190004

Divisió territorial postal

 • 08757
 • 08790

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080919 00 00 0 00 Gelida
Entitat singular 080919 00 01 7 00 Gelida - 3132 3215 6347
Nucli 080919 00 01 7 01 Gelida - 3047 3125 6172
Disseminat 080919 00 01 7 99 Disseminat de Gelida - 85 90 175
Entitat singular 080919 00 02 2 00 Puig, el - 39 29 68
Nucli 080919 00 02 2 01 Puig, el - 39 29 68
Entitat singular 080919 00 04 3 00 Valenciana, la - 37 26 63
Nucli 080919 00 04 3 01 Valenciana, la - 30 20 50
Disseminat 080919 00 04 3 99 Disseminat de la Valenciana - 7 6 13
Entitat singular 080919 00 05 6 00 Cases Noves, les - 19 17 36
Nucli 080919 00 05 6 01 Cases Noves, les - 17 17 34
Disseminat 080919 00 05 6 99 Disseminat de les Cases Noves - 2 0 2
Entitat singular 080919 00 06 9 00 Martivell - 344 291 635
Nucli 080919 00 06 9 01 Martivell - 344 291 635
Entitat singular 080919 00 07 5 00 Sant Salvador de la Calçada - 147 152 299
Nucli 080919 00 07 5 01 Sant Salvador de la Calçada - 40 44 84
Nucli 080919 00 07 5 02 Sant Salvador - 107 106 213
Nucli 080919 00 07 5 03 Vinya del Ceguet - 0 2 2
Entitat singular 080919 00 08 1 00 Safari - 110 85 195
Nucli 080919 00 08 1 01 Safari - 110 85 195
Entitat singular 080919 00 09 4 00 Maset, el - 14 13 27
Nucli 080919 00 09 4 01 Maset, el - 14 13 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080919 01 Cases Noves, les Raval
Unitat població 080919 02 Gelida Població
Unitat població 080919 03 Martivell, el Urbanització
Unitat població 080919 04 Molins, els Barri
Unitat població 080919 05 Puig, el Raval
Unitat població 080919 06 Safari Urbanització
Unitat població 080919 07 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 080919 08 Sant Salvador de la Calçada Raval
Unitat població 080919 09 Serralet, el Urbanització
Unitat població 080919 10 Tarongers, els Barri
Unitat població 080919 11 Valenciana, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 26,70 Km2 196 m
 • Després: 26,71 Km2 196 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2015-06-11 Alteració límits municipals
 • Abans: 26,71 Km2
 • Després: - Km2