Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 36,47 Km2
Altitud 1340 m
Població (a 01-01-2020) 26 h
Litoral No
Capital Gisclareny
Distància -
Codi ajuntament 0809300000

Divisió territorial postal

  • 08695

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080930 00 00 0 00 Gisclareny
Entitat singular 080930 00 01 7 00 Gisclareny - 16 10 26
Disseminat 080930 00 01 7 99 Gisclareny -Disseminat- - 16 10 26
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080930 01 Berta Veïnat
Unitat població 080930 02 Coll de la Bena, el Veïnat
Unitat població 080930 03 Gisclareny Caseria
Unitat població 080930 04 Roser, el Veïnat
Unitat població 080930 05 Vilella Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Roser, el
  • Després: Barri del Roser
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Barri del Roser
  • Després: Gisclareny
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 36,80 Km2 1339 m
  • Després: 36,47 Km2 1340 m