Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,12 Km2
Altitud 313 m
Població (a 01-01-2020) 40742 h
Litoral No
Capital Igualada
Distància -
Codi ajuntament 0810220002

Divisió territorial postal

 • 08700
 • 08712

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081022 00 00 0 00 Igualada
Entitat singular 081022 00 01 7 00 Igualada - 20073 20669 40742
Nucli 081022 00 01 7 01 Igualada - 20073 20669 40742
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081022 01 Barri de Fàtima, el Barri
Unitat població 081022 02 Comes, les Urbanització
Unitat població 081022 03 Igualada Ciutat
Unitat població 081022 04 Polígon Industrial, el Polígon industrial
Unitat població 081022 05 Sant Jaume Sesoliveres Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 8,70 Km2 284 m
 • Després: 8,12 Km2 313 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès