Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 580 m
Població (a 01-01-2019) 273 h
Litoral No
Capital Malla
Distància -
Codi ajuntament 0811150006

Divisió territorial postal

  • 08522

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081115 00 00 0 00 Malla
Entitat singular 081115 00 01 7 00 Malla - 139 134 273
Disseminat 081115 00 01 7 99 Malla -Disseminat- - 139 134 273
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081115 01 Malla Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,00 Km2 580 m
  • Després: 10,97 Km2 580 m
2016-12-22 Alteració límits municipals
  • Abans: 10,97 Km2
  • Després: - Km2