Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,73 Km2
Altitud 56 m
Població (a 01-01-2020) 28772 h
Litoral No
Capital Martorell
Distància -
Codi ajuntament 0811410007

Divisió territorial postal

 • 08760

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081141 00 00 0 00 Martorell
Entitat singular 081141 00 01 7 00 Can Bros - 22 12 34
Nucli 081141 00 01 7 01 Can Bros - 22 12 34
Entitat singular 081141 00 02 2 00 Martorell - 14562 14046 28608
Nucli 081141 00 02 2 01 Martorell - 14562 14046 28608
Entitat singular 081141 00 03 8 00 Pou del Merli - 67 56 123
Disseminat 081141 00 03 8 99 Pou del Merli -Disseminat- - 67 56 123
Entitat singular 081141 00 04 3 00 Sant Genís - 4 3 7
Disseminat 081141 00 04 3 99 Sant Genís -Disseminat- - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081141 01 Camí Fondo, el Barri
Unitat població 081141 02 Can Bros Colònia
Unitat població 081141 03 Can Carreres Barri
Unitat població 081141 04 Can Cases i Can Sunyol Polígon industrial
Unitat població 081141 05 Congost, el Polígon industrial
Unitat població 081141 06 Empalme, l' Polígon industrial
Unitat població 081141 07 Martorell Vell Vila
Unitat població 081141 08 Pau i Buenos Aires, la Barri
Unitat població 081141 09 Pla, el Barri
Unitat població 081141 10 Plana de la Torre, la Polígon industrial
Unitat població 081141 11 Pou del Merli, el Urbanització
Unitat població 081141 12 Sant Genís Masos
Unitat població 081141 13 Seat Polígon industrial
Unitat població 081141 14 Solvay Polígon industrial
Unitat població 081141 15 Torre, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02003
 • 03002
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03010
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Martorell Vell
 • Després: Martorell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 12,90 Km2 56 m
 • Després: 12,73 Km2 56 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP46 Martorell