081206 Matadepera M

Característiques generals
Valor
Superfície 25,19 Km2
Altitud 423 m
Població (a 01-01-2017) 9186 h
Litoral No
Capital Matadepera
Distància -
Codi ajuntament 0812060009

Divisió territorial postal

  • 08230

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081206 00 00 0 00 Matadepera
Entitat singular 081206 00 01 7 00 Matadepera - 4599 4587 9186
Nucli 081206 00 01 7 01 Sant Llorenç - 65 62 127
Nucli 081206 00 01 7 02 Can Candi - 41 39 80
Nucli 081206 00 01 7 03 Can Duran - 41 33 74
Nucli 081206 00 01 7 04 Can Prat - 171 160 331
Nucli 081206 00 01 7 05 Can Robert - 155 148 303
Nucli 081206 00 01 7 06 Can Solà del Racó - 412 427 839
Nucli 081206 00 01 7 07 Cavall Bernat - 476 471 947
Nucli 081206 00 01 7 08 Drac Parc - 352 328 680
Nucli 081206 00 01 7 09 Mas Sot - 253 248 501
Nucli 081206 00 01 7 10 Matadepera - 1104 1173 2277
Nucli 081206 00 01 7 11 Muntanyeta, la - 58 50 108
Nucli 081206 00 01 7 12 Pedritxes, les - 457 441 898
Nucli 081206 00 01 7 13 Pla de Sant Llorenç, el - 485 462 947
Nucli 081206 00 01 7 14 Plana, la - 144 148 292
Nucli 081206 00 01 7 15 Sant Llorenç dels Pins - 126 130 256
Nucli 081206 00 01 7 16 Verge de Montserrat - 131 140 271
Nucli 081206 00 01 7 17 Can Vinyers - 104 113 217
Disseminat 081206 00 01 7 99 Disseminat de Matadepera - 24 14 38
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081206 01 Can Candi Urbanització
Unitat població 081206 02 Can Duran Urbanització
Unitat població 081206 03 Can Marcet Urbanització
Unitat població 081206 04 Can Prat Urbanització
Unitat població 081206 05 Can Robert Urbanització
Unitat població 081206 06 Can Solà del Racó Urbanització
Unitat població 081206 07 Can Torrella Urbanització
Unitat població 081206 08 Cavall Bernat, el Urbanització
Unitat població 081206 09 Drac Parc Urbanització
Unitat població 081206 10 Massot, el Urbanització
Unitat població 081206 11 Matadepera Població
Unitat població 081206 12 Muntanyeta, la Urbanització
Unitat població 081206 13 Pedritxes, les Urbanització
Unitat població 081206 14 Pla d'en Pere Barata, el Urbanització
Unitat població 081206 15 Pla de Sant Llorenç, el Urbanització
Unitat població 081206 16 Plana, la Urbanització
Unitat població 081206 17 Rajant, el Urbanització
Unitat població 081206 18 Rourets, els Urbanització
Unitat població 081206 19 Sant Llorenç Urbanització
Unitat població 081206 20 Sant Llorenç dels Pins Urbanització
Unitat població 081206 21 Verge de Montserrat Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 15 Terrassa
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP39 Terrassa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,80 Km2 423 m
  • Després: 25,19 Km2 423 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP39 Terrassa

Índex [+]

Sou aquí: