Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 430 m
Població (a 01-01-2020) 2369 h
Litoral No
Capital Sant Joan de Mediona
Distància -
Codi ajuntament 0812280001

Divisió territorial postal

 • 08773

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081228 00 00 0 00 Mediona
Entitat singular 081228 00 01 7 00 Can Paixano - 13 14 27
Disseminat 081228 00 01 7 99 Can Paixano -Disseminat- - 13 14 27
Entitat singular 081228 00 02 2 00 Can Xombo - 24 18 42
Nucli 081228 00 02 2 01 Can Xombo - 12 9 21
Disseminat 081228 00 02 2 99 Disseminat de Can Xombo - 12 9 21
Entitat singular 081228 00 03 8 00 Cases Noves de Can Pardo, les - 63 65 128
Nucli 081228 00 03 8 01 Cases Noves de Can Pardo, les - 60 61 121
Disseminat 081228 00 03 8 99 Disseminat de les Cases Noves de Can Pardo - 3 4 7
Entitat singular 081228 00 04 3 00 Quadra d'Agullàdols, la - 18 15 33
Disseminat 081228 00 04 3 99 Quadra d'Agullàdols, la -Disseminat- - 18 15 33
Entitat singular 081228 00 05 6 00 Sant Joan de Mediona - 425 442 867
Nucli 081228 00 05 6 01 Sant Joan de Mediona - 425 442 867
Disseminat 081228 00 05 6 99 Disseminat de Sant Joan de Mediona - 0 0 0
Entitat singular 081228 00 06 9 00 Sant Pere Sacarrera i la Font del Bosc - 473 482 955
Nucli 081228 00 06 9 01 Sant Pere Sacarrera - 38 51 89
Nucli 081228 00 06 9 02 Font del Bosc, la - 420 422 842
Disseminat 081228 00 06 9 99 Disseminat de Sant Pere Sacarrera i la Font del Bosc - 15 9 24
Entitat singular 081228 00 08 1 00 Sant Elies - 133 115 248
Nucli 081228 00 08 1 01 Sant Elies - 133 115 248
Disseminat 081228 00 08 1 99 Disseminat de Sant Elies - 0 0 0
Entitat singular 081228 00 09 4 00 Can Verdaguer - 24 14 38
Nucli 081228 00 09 4 01 Can Verdaguer - 16 7 23
Disseminat 081228 00 09 4 99 Disseminat de Can Verdaguer - 8 7 15
Entitat singular 081228 00 10 8 00 Monterrey Park i Cal Xamaio - 19 12 31
Nucli 081228 00 10 8 01 Cal Xamaio - 4 2 6
Nucli 081228 00 10 8 02 Monterrey Park - 13 10 23
Disseminat 081228 00 10 8 99 Disseminat de Monterrey Park i Cal Xamaio - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081228 01 Can Jombo Caseria
Unitat població 081228 02 Can Paixano Caseria
Unitat població 081228 03 Can Verdaguer Urbanització
Unitat població 081228 04 Cases Noves de Cal Pardo, les Veïnat
Unitat població 081228 05 Font del Bosc, la Urbanització
Unitat població 081228 06 Freixeneda, la Caseria
Unitat població 081228 07 Mediona Població
Unitat població 081228 08 Monterrey Parc Urbanització
Unitat població 081228 09 Pereres, les Barri
Unitat població 081228 10 Pinedes de Sant Elies, les Urbanització
Unitat població 081228 11 Quadra d'Agulladolç, la Caseria
Unitat població 081228 12 Sant Pere Sacarrera Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1995-07-01 Canvi de capital
 • Abans: Mediona
 • Després: Sant Joan de Mediona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 47,60 Km2 430 m
 • Després: 47,55 Km2 430 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2017-12-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 47,55 Km2
 • Després: - Km2