Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,91 Km2
Altitud 37 m
Població (a 01-01-2020) 25940 h
Litoral No
Capital Molins de Rei
Distància -
Codi ajuntament 0812340003

Divisió territorial postal

 • 08750

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081234 00 00 0 00 Molins de Rei
Entitat singular 081234 00 01 7 00 Molins de Rei - 12217 12961 25178
Nucli 081234 00 01 7 01 Molins de Rei - 12208 12954 25162
Disseminat 081234 00 01 7 99 Disseminat de Molins de Rei - 9 7 16
Entitat singular 081234 00 02 2 00 Rierada, la - 95 92 187
Disseminat 081234 00 02 2 99 Rierada, la -Disseminat- - 95 92 187
Entitat singular 081234 00 03 8 00 Sant Bartomeu de la Quadra - 153 127 280
Disseminat 081234 00 03 8 99 Sant Bartomeu de la Quadra -Disseminat- - 153 127 280
Entitat singular 081234 00 04 3 00 Vallpineda - 174 121 295
Disseminat 081234 00 04 3 99 Vallpineda -Disseminat- - 174 121 295
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081234 01 Molins de Rei Vila
Unitat població 081234 02 Rierada, la Veïnat
Unitat població 081234 03 Sant Bartomeu de la Quadra Veïnat
Unitat població 081234 04 Vallpineda Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 04001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-09-25 Canvi de nom
 • Abans: 081234 Molins de Rey
 • Després: 081234 Molins de Rei
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,00 Km2 37 m
 • Després: 15,91 Km2 37 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat