Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 40,32 Km2
Altitud 807 m
Població (a 01-01-2019) 634 h
Litoral No
Capital Muntanyola
Distància -
Codi ajuntament 0812900000

Divisió territorial postal

  • 08529

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081290 00 00 0 00 Muntanyola
Entitat singular 081290 00 01 7 00 Muntanyola - 270 269 539
Nucli 081290 00 01 7 01 Fontanelles - 229 231 460
Disseminat 081290 00 01 7 99 Disseminat de Muntanyola - 41 38 79
Entitat singular 081290 00 02 2 00 Múnter - 24 27 51
Disseminat 081290 00 02 2 99 Múnter -Disseminat- - 24 27 51
Entitat singular 081290 00 03 8 00 Rústiques Muntanyola - 27 17 44
Disseminat 081290 00 03 8 99 Rústiques Muntanyola -Disseminat- - 27 17 44
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081290 01 Fontanelles Urbanització
Unitat població 081290 02 Muntanyola Població
Unitat població 081290 03 Múnter Caseria
Unitat població 081290 04 Rústiques Muntanyola Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081290 Montanyola
  • Després: 081290 Muntanyola
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 40,40 Km2 807 m
  • Després: 40,32 Km2 807 m