Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 76,49 Km2
Altitud 756 m
Població (a 01-01-2020) 469 h
Litoral No
Capital Montmajor
Distància -
Codi ajuntament 0813260009

Divisió territorial postal

  • 08612

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081326 00 00 0 00 Montmajor
Entitat singular 081326 00 01 7 00 Montmajor - 134 148 282
Nucli 081326 00 01 7 01 Montmajor - 107 113 220
Disseminat 081326 00 01 7 99 Disseminat de Montmajor - 27 35 62
Entitat singular 081326 00 02 2 00 Correà - 11 18 29
Disseminat 081326 00 02 2 99 Correà -Disseminat- - 11 18 29
Entitat singular 081326 00 03 8 00 Gargallà - 27 38 65
Disseminat 081326 00 03 8 99 Gargallà -Disseminat- - 27 38 65
Entitat singular 081326 00 04 3 00 Pujol de Planès, el - 21 5 26
Disseminat 081326 00 04 3 99 Pujol de Planès, el -Disseminat- - 21 5 26
Entitat singular 081326 00 05 6 00 Sant Feliu de Lluelles - 20 16 36
Disseminat 081326 00 05 6 99 Sant Feliu de Lluelles -Disseminat- - 20 16 36
Entitat singular 081326 00 06 9 00 Sorba - 19 12 31
Disseminat 081326 00 06 9 99 Sorba -Disseminat- - 19 12 31
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081326 01 Correà Caseria
Unitat població 081326 02 Gargallà Població
Unitat població 081326 03 Montmajor Població
Unitat població 081326 04 Pujol de Planès, el Caseria
Unitat població 081326 05 Rasos de Peguera, els Divers
Unitat població 081326 06 Sant Feliu de Lluelles Caseria
Unitat població 081326 07 Sorba Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 75,80 Km2 756 m
  • Després: 76,49 Km2 756 m