Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,78 Km2
Altitud 454 m
Població (a 01-01-2020) 220 h
Litoral No
Capital Mura
Distància -
Codi ajuntament 0813980001

Divisió territorial postal

  • 08278

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081398 00 00 0 00 Mura
Entitat singular 081398 00 01 7 00 Mura - 117 103 220
Nucli 081398 00 01 7 01 Mura - 81 76 157
Nucli 081398 00 01 7 02 Raval, el - 19 11 30
Disseminat 081398 00 01 7 99 Disseminat de Mura - 17 16 33
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081398 01 Escomes, les Urbanització
Unitat població 081398 02 Marquet, el Urbanització
Unitat població 081398 03 Mas de la Mata, el Urbanització
Unitat població 081398 04 Mura Població
Unitat població 081398 05 Peric, el Urbanització
Unitat població 081398 06 Raval, el Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1994-04-08 Alteració límits municipals
  • Abans: 53,40 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 454 m
  • Després: 47,78 Km2 454 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages