Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,53 Km2
Altitud 269 m
Població (a 01-01-2020) 6057 h
Litoral No
Capital Navarcles
Distància -
Codi ajuntament 0814020002

Divisió territorial postal

  • 08270

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081402 00 00 0 00 Navarcles
Entitat singular 081402 00 01 7 00 Navarcles - 2806 2938 5744
Nucli 081402 00 01 7 01 Navarcles - 2803 2935 5738
Disseminat 081402 00 01 7 99 Disseminat de Navarcles - 3 3 6
Entitat singular 081402 00 02 2 00 Galobard, el - 3 2 5
Nucli 081402 00 02 2 01 Galobard, el - 3 2 5
Entitat singular 081402 00 03 8 00 Llac, el - 94 91 185
Nucli 081402 00 03 8 01 Llac, el - 94 91 185
Entitat singular 081402 00 04 3 00 Planota, la - 55 68 123
Nucli 081402 00 04 3 01 Planota, la - 55 68 123
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081402 01 Galobard, el Colònia
Unitat població 081402 02 Llac, el Urbanització
Unitat població 081402 03 Navarcles Població
Unitat població 081402 04 Planota, la Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,50 Km2 269 m
  • Després: 5,53 Km2 269 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages