Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 421 m
Població (a 01-01-2020) 3668 h
Litoral No
Capital Òdena
Distància -
Codi ajuntament 0814300000

Divisió territorial postal

 • 08711

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081430 00 00 0 00 Òdena
Entitat singular 081430 00 01 7 00 Raval d'Aguilera, el - 35 34 69
Nucli 081430 00 01 7 01 Raval d'Aguilera, el - 17 17 34
Disseminat 081430 00 01 7 99 Disseminat del Raval d'Aguilera - 18 17 35
Entitat singular 081430 00 02 2 00 Can Sabater - 25 21 46
Disseminat 081430 00 02 2 99 Can Sabater -Disseminat- - 25 21 46
Entitat singular 081430 00 03 8 00 Can Soler - 16 10 26
Disseminat 081430 00 03 8 99 Can Soler -Disseminat- - 16 10 26
Entitat singular 081430 00 04 3 00 Casetes d'en Mussons, les - 39 34 73
Disseminat 081430 00 04 3 99 Casetes d'en Mussons, les -Disseminat- - 39 34 73
Entitat singular 081430 00 05 6 00 Espelt, l' - 163 150 313
Nucli 081430 00 05 6 01 Espelt, l' - 135 121 256
Disseminat 081430 00 05 6 99 Disseminat de l'Espelt - 28 29 57
Entitat singular 081430 00 06 9 00 Font d'en Masarnau, la - 19 14 33
Disseminat 081430 00 06 9 99 Font d'en Masarnau, la -Disseminat- - 19 14 33
Entitat singular 081430 00 07 5 00 Òdena - 828 790 1618
Nucli 081430 00 07 5 01 Òdena - 721 692 1413
Nucli 081430 00 07 5 02 Puig Rabat - 43 39 82
Nucli 081430 00 07 5 03 Santa Olga - 46 42 88
Disseminat 081430 00 07 5 99 Disseminat d'Òdena - 18 17 35
Entitat singular 081430 00 08 1 00 Pla, el - 706 693 1399
Nucli 081430 00 08 1 01 Manyoses - 410 407 817
Nucli 081430 00 08 1 02 Sant Pere - 226 226 452
Nucli 081430 00 08 1 03 Sant Ramon - 35 46 81
Disseminat 081430 00 08 1 99 Disseminat del Pla - 35 14 49
Entitat singular 081430 00 09 4 00 Samuntà - 43 31 74
Disseminat 081430 00 09 4 99 Samuntà -Disseminat- - 43 31 74
Entitat singular 081430 00 10 8 00 Bosc Gran, el - 7 10 17
Disseminat 081430 00 10 8 99 Bosc Gran, el -Disseminat- - 7 10 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081430 01 Bosc Gran, el Caseria
Unitat població 081430 02 Can Sabater Caseria
Unitat població 081430 03 Can Soler Caseria
Unitat població 081430 04 Casetes d'en Mussons, les Caseria
Unitat població 081430 05 Espelt, l' Població
Unitat població 081430 06 Font d'en Masarnau, la Caseria
Unitat població 081430 07 Manyoses Raval
Unitat població 081430 08 Òdena Població
Unitat població 081430 09 Raval d'Aguilera, el Caseria
Unitat població 081430 10 Samuntà Caseria
Unitat població 081430 11 Sant Pere Raval
Unitat població 081430 12 Sant Ramon Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 081430 Odena
 • Després: 081430 Òdena
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 52,20 Km2 421 m
 • Després: 52,65 Km2 421 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2002-02-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 52,65 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès