Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 30,79 Km2
Altitud 265 m
Població (a 01-01-2020) 1840 h
Litoral No
Capital Olesa de Bonesvalls
Distància -
Codi ajuntament 0814610007

Divisió territorial postal

  • 08795

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081461 00 00 0 00 Olesa de Bonesvalls
Entitat singular 081461 00 02 2 00 Olesa de Bonesvalls - 198 226 424
Nucli 081461 00 02 2 01 Olesa de Bonesvalls - 190 219 409
Disseminat 081461 00 02 2 99 Disseminat d'Olesa de Bonesvalls - 8 7 15
Entitat singular 081461 00 03 8 00 Can Costa - 57 45 102
Nucli 081461 00 03 8 01 Can Costa - 57 45 102
Entitat singular 081461 00 04 3 00 Can Morgades - 75 83 158
Nucli 081461 00 04 3 01 Can Morgades - 75 83 158
Entitat singular 081461 00 05 6 00 Ca n'Olivella - 315 253 568
Nucli 081461 00 05 6 01 Ca n'Olivella - 315 253 568
Entitat singular 081461 00 06 9 00 Can Xacó - 68 54 122
Nucli 081461 00 06 9 01 Can Xacó - 68 54 122
Entitat singular 081461 00 07 5 00 Pla del Pèlec - 240 199 439
Nucli 081461 00 07 5 01 Pla del Pèlec - 240 199 439
Entitat singular 081461 00 08 1 00 Puig de Vidró - 15 12 27
Nucli 081461 00 08 1 01 Puig de Vidró - 15 12 27
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081461 01 Can Costa Urbanització
Unitat població 081461 02 Can Morgades Urbanització
Unitat població 081461 03 Ca n'Olivella Urbanització
Unitat població 081461 04 Can Xacó Urbanització
Unitat població 081461 05 Hospital, l' Població
Unitat població 081461 06 Olesa de Bonesvalls Població
Unitat població 081461 07 Pla del Pèlag, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 17 Garraf
  • Després: 03 Alt Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,60 Km2 265 m
  • Després: 30,79 Km2 265 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès