Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,63 Km2
Altitud 124 m
Població (a 01-01-2020) 24144 h
Litoral No
Capital Olesa de Montserrat
Distància -
Codi ajuntament 0814770005

Divisió territorial postal

 • 08640

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081477 00 00 0 00 Olesa de Montserrat
Entitat singular 081477 00 01 7 00 Olesa de Montserrat - 12058 12086 24144
Nucli 081477 00 01 7 01 Olesa de Montserrat - 11727 11794 23521
Disseminat 081477 00 01 7 99 Disseminat d'Olesa de Montserrat - 331 292 623
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081477 01 Cal Vicentó Barri
Unitat població 081477 02 Can Marcetó Urbanització
Unitat població 081477 03 Can Vinyals Polígon industrial
Unitat població 081477 04 Casa Blanca, la Urbanització
Unitat població 081477 05 Florafou, la Barri
Unitat població 081477 06 Llumbreres Urbanització
Unitat població 081477 07 Mas de les Aigües, el Urbanització
Unitat població 081477 08 Oasi Urbanització
Unitat població 081477 09 Olesa de Montserrat Vila
Unitat població 081477 10 Ribes Blaves, les Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 01 Martorell
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP46 Martorell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,80 Km2 124 m
 • Després: 16,63 Km2 124 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP46 Martorell