Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 211 m
Població (a 01-01-2020) 3935 h
Litoral No
Capital Olivella
Distància -
Codi ajuntament 0814830008

Divisió territorial postal

  • 08818

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081483 00 00 0 00 Olivella
Entitat singular 081483 00 01 7 00 Olivella - 187 154 341
Nucli 081483 00 01 7 01 Olivella - 22 19 41
Disseminat 081483 00 01 7 99 Disseminat d'Olivella - 165 135 300
Entitat singular 081483 00 02 2 00 Olivella (urbanitzacions) - 1867 1727 3594
Nucli 081483 00 02 2 01 Olivella (urbanitzacions) - 1867 1727 3594
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081483 01 Cal Surià Urbanització
Unitat població 081483 02 Colines, les Urbanització
Unitat població 081483 03 Mas Mestre, el Urbanització
Unitat població 081483 04 Mas Milà, el Urbanització
Unitat població 081483 05 Morsell, el Urbanització
Unitat població 081483 06 Olivella Població
Unitat població 081483 07 Plana Novella, la Urbanització
Unitat població 081483 08 Zona Residencial d'Olivella, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,80 Km2 211 m
  • Després: 38,75 Km2 211 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès
2018-09-06 Alteració límits municipals
  • Abans: 38,75 Km2
  • Després: - Km2