Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,38 Km2
Altitud 572 m
Població (a 01-01-2019) 1198 h
Litoral No
Capital Olost
Distància -
Codi ajuntament 0814960009

Divisió territorial postal

  • 08515
  • 08516

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081496 00 00 0 00 Olost
Entitat singular 081496 00 01 7 00 Olost - 519 524 1043
Nucli 081496 00 01 7 01 Olost - 464 479 943
Disseminat 081496 00 01 7 99 Disseminat d'Olost - 55 45 100
Entitat singular 081496 00 02 2 00 Santa Creu de Jutglar - 69 86 155
Nucli 081496 00 02 2 01 Santa Creu de Jutglar - 59 75 134
Disseminat 081496 00 02 2 99 Disseminat de Santa Creu de Jutglar - 10 11 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081496 01 Olost Població
Unitat població 081496 02 Santa Creu de Jotglar Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1992-05-27 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 669 m
  • Després: 29,32 Km2 669 m
1992-05-27 Alteració límits municipals
  • Abans: 26,20 Km2
  • Després: 29,32 Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 29,32 Km2 669 m
  • Després: 29,38 Km2 572 m