Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 68,47 Km2
Altitud 468 m
Població (a 01-01-2019) 541 h
Litoral No
Capital Oristà
Distància -
Codi ajuntament 0815160009

Divisió territorial postal

 • 08518

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081516 00 00 0 00 Oristà
Entitat singular 081516 00 02 2 00 Raval de Sant Feliu, el - 31 25 56
Nucli 081516 00 02 2 01 Raval de Sant Feliu, el - 13 13 26
Disseminat 081516 00 02 2 99 Disseminat del Raval de Sant Feliu - 18 12 30
Entitat singular 081516 00 03 8 00 Oristà - 131 135 266
Nucli 081516 00 03 8 01 Oristà - 91 97 188
Disseminat 081516 00 03 8 99 Disseminat d'Oristà - 40 38 78
Entitat singular 081516 00 04 3 00 Torre d'Oristà, la - 112 107 219
Nucli 081516 00 04 3 01 Torre d'Oristà, la - 95 90 185
Disseminat 081516 00 04 3 99 Disseminat de la Torre d'Oristà - 17 17 34
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081516 01 Oristà Població
Unitat població 081516 02 Raval d'Olost, el Raval
Unitat població 081516 03 Raval de Sant Feliu, el Raval
Unitat població 081516 04 Torre d'Oristà, la Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-16 Canvi de nom
 • Abans: 081516 Oristá
 • Després: 081516 Oristà
1992-05-27 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 468 m
 • Després: 68,54 Km2 468 m
1992-05-27 Alteració límits municipals
 • Abans: 71,40 Km2
 • Després: 68,54 Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 68,54 Km2 468 m
 • Després: 68,47 Km2 468 m