Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,96 Km2
Altitud 135 m
Població (a 01-01-2020) 4172 h
Litoral No
Capital Papiol, el
Distància -
Codi ajuntament 0815800000

Divisió territorial postal

  • 08754

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081580 00 00 0 00 Papiol, el
Entitat singular 081580 00 01 7 00 Papiol, el - 2063 2109 4172
Nucli 081580 00 01 7 01 Papiol, el - 2063 2109 4172
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081580 01 Can Puig Caseria
Unitat població 081580 02 Papiol, el Vila
Unitat població 081580 03 Papiol de Baix, el Caseria
Unitat població 081580 04 Pi del Balç, el Barri
Unitat població 081580 05 Puigmadrona Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081580 Papiol, la
  • Després: 081580 Papiol, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,80 Km2 135 m
  • Després: 8,96 Km2 135 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat