Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 57,11 Km2
Altitud 324 m
Població (a 01-01-2020) 16134 h
Litoral No
Capital Piera
Distància -
Codi ajuntament 0816140003

Divisió territorial postal

 • 08784

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081614 00 00 0 00 Piera
Entitat singular 081614 00 01 7 00 Bedorc, el - 128 147 275
Nucli 081614 00 01 7 01 Bedorc, el - 121 140 261
Disseminat 081614 00 01 7 99 Disseminat del Bedorc - 7 7 14
Entitat singular 081614 00 02 2 00 Ca n'Aguilera - 86 91 177
Nucli 081614 00 02 2 01 Ca n'Aguilera - 81 88 169
Disseminat 081614 00 02 2 99 Disseminat de Ca n'Aguilera - 5 3 8
Entitat singular 081614 00 03 8 00 Can Bou - 125 111 236
Nucli 081614 00 03 8 01 Can Bou (nucli antic) - 14 15 29
Nucli 081614 00 03 8 02 Can Bou (urbanització) - 111 96 207
Disseminat 081614 00 03 8 99 Disseminat de Can Bou - 0 0 0
Entitat singular 081614 00 04 3 00 Can Cairot - 9 11 20
Nucli 081614 00 04 3 01 Can Cairot - 8 10 18
Disseminat 081614 00 04 3 99 Disseminat de Can Cairot - 1 1 2
Entitat singular 081614 00 05 6 00 Can Canals de Masbover - 896 794 1690
Nucli 081614 00 05 6 01 Portell, el - 133 109 242
Nucli 081614 00 05 6 02 Can Canals de Masbover (nucli antic) - 19 26 45
Nucli 081614 00 05 6 03 Can Canals de Masbover (urbanització) - 744 659 1403
Entitat singular 081614 00 06 9 00 Can Creixell - 13 13 26
Nucli 081614 00 06 9 01 Can Creixell - 8 7 15
Disseminat 081614 00 06 9 99 Disseminat de Can Creixell - 5 6 11
Entitat singular 081614 00 07 5 00 Fortesa, la - 39 21 60
Nucli 081614 00 07 5 01 Fortesa, la - 27 14 41
Disseminat 081614 00 07 5 99 Disseminat de la Fortesa - 12 7 19
Entitat singular 081614 00 08 1 00 Piera - 3783 3745 7528
Nucli 081614 00 08 1 01 Piera - 3783 3745 7528
Entitat singular 081614 00 09 4 00 Sant Jaume Sesoliveres - 96 93 189
Nucli 081614 00 09 4 01 Sant Jaume Sesoliveres - 80 83 163
Disseminat 081614 00 09 4 99 Disseminat de Sant Jaume Sesoliveres - 16 10 26
Entitat singular 081614 00 10 8 00 Bosc de l'Àliga, el - 134 112 246
Nucli 081614 00 10 8 01 Bosc de l'Àliga, el - 134 112 246
Entitat singular 081614 00 11 5 00 Bosc de Can Martí - 3 3 6
Nucli 081614 00 11 5 01 Bosc de Can Martí - 3 3 6
Entitat singular 081614 00 12 0 00 Can Bonastre - 623 549 1172
Nucli 081614 00 12 0 01 Can Bonastre - 620 547 1167
Disseminat 081614 00 12 0 99 Disseminat de Can Bonastre - 3 2 5
Entitat singular 081614 00 13 6 00 Can Claramunt - 743 697 1440
Nucli 081614 00 13 6 01 Can Claramunt - 743 697 1440
Entitat singular 081614 00 14 1 00 Can Martí de l'Estela - 351 334 685
Nucli 081614 00 14 1 01 Can Martí de l'Estela - 351 334 685
Entitat singular 081614 00 15 4 00 Can Mas - 482 442 924
Nucli 081614 00 15 4 01 Can Mas - 482 442 924
Entitat singular 081614 00 16 7 00 Can Mata - 251 225 476
Nucli 081614 00 16 7 01 Can Mata - 251 225 476
Entitat singular 081614 00 17 3 00 Castell de la Ventosa, el - 93 79 172
Nucli 081614 00 17 3 01 Castell de la Ventosa, el - 93 79 172
Entitat singular 081614 00 18 9 00 Grua, la - 41 30 71
Nucli 081614 00 18 9 01 Grua, la - 41 30 71
Entitat singular 081614 00 19 2 00 Sant Jordi - 94 120 214
Nucli 081614 00 19 2 01 Sant Jordi - 94 120 214
Entitat singular 081614 00 20 6 00 Vallbonica - 44 47 91
Nucli 081614 00 20 6 01 Vallbonica - 44 47 91
Entitat singular 081614 00 21 3 00 Venta i Can Mossarro, la - 219 217 436
Nucli 081614 00 21 3 01 Venta i Can Mossarro, la - 219 217 436
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081614 01 Badorc, el Llogarret
Unitat població 081614 02 Bosc de l'Àliga, el Urbanització
Unitat població 081614 03 Boscos de Can Martí, els Urbanització
Unitat població 081614 04 Can Bonastre Urbanització
Unitat població 081614 05 Can Bou Urbanització
Unitat població 081614 06 Can Cairot Llogarret
Unitat població 081614 07 Can Canals de Masbover Urbanització
Unitat població 081614 08 Can Claramunt Urbanització
Unitat població 081614 09 Can Creixell Llogarret
Unitat població 081614 10 Can Martí de l'Estela Urbanització
Unitat població 081614 11 Can Mas Urbanització
Unitat població 081614 12 Can Mata Urbanització
Unitat població 081614 13 Castell de la Ventosa, el Urbanització
Unitat població 081614 14 Fortesa, la Llogarret
Unitat població 081614 15 Grua, la Urbanització
Unitat població 081614 16 Piera Vila
Unitat població 081614 17 Plana, la Urbanització
Unitat població 081614 18 Portell, el Urbanització
Unitat població 081614 19 Sant Jaume Sesoliveres Llogarret
Unitat població 081614 20 Sant Jordi Urbanització
Unitat població 081614 21 Vallbonica Urbanització
Unitat població 081614 22 Venta i Can Mussarro, la Urbanització
Unitat població 081614 23 Xorriguera Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 57,50 Km2 324 m
 • Després: 57,11 Km2 324 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès