Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 216 m
Població (a 01-01-2020) 1275 h
Litoral No
Capital Pla del Penedès, el
Distància -
Codi ajuntament 0816400000

Divisió territorial postal

 • 08733

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081640 00 00 0 00 Pla del Penedès, el
Entitat singular 081640 00 01 7 00 Bonavista - 14 11 25
Nucli 081640 00 01 7 01 Bonavista - 14 11 25
Entitat singular 081640 00 02 2 00 Cal Janes - 2 2 4
Nucli 081640 00 02 2 01 Cal Janes - 2 2 4
Entitat singular 081640 00 03 8 00 Mas Morer, el - 0 0 0
Nucli 081640 00 03 8 01 Mas Morer, el - 0 0 0
Entitat singular 081640 00 04 3 00 Parellades, les - 33 25 58
Nucli 081640 00 04 3 01 Parellades, les - 33 25 58
Entitat singular 081640 00 05 6 00 Pla del Penedès, el - 577 579 1156
Nucli 081640 00 05 6 01 Pla del Penedès, el - 550 551 1101
Disseminat 081640 00 05 6 99 Disseminat del Pla del Penedès - 27 28 55
Entitat singular 081640 00 06 9 00 Tarumbes, les - 4 9 13
Nucli 081640 00 06 9 01 Tarumbes, les - 4 9 13
Entitat singular 081640 00 07 5 00 Pujolet, el - 8 11 19
Nucli 081640 00 07 5 01 Pujolet, el - 8 11 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081640 01 Aguilera, l' Barri
Unitat població 081640 02 Bonavista Caseria
Unitat població 081640 03 Cal Janes Masos
Unitat població 081640 04 Empalme, l' Raval
Unitat població 081640 05 Mas Morer, el Raval
Unitat població 081640 06 Parellades, les Barri
Unitat població 081640 07 Pla del Penedès, el Població
Unitat població 081640 08 Pujolet, el Barri
Unitat població 081640 09 Sala, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-23 Canvi de nom
 • Abans: 081640 Pla del Panadés
 • Després: 081640 Pla del Penedès, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,50 Km2 216 m
 • Després: 9,57 Km2 216 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2002-05-15 Alteració límits municipals
 • Abans: 9,57 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2016-02-04 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2