Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,95 Km2
Altitud 584 m
Població (a 01-01-2020) 528 h
Litoral No
Capital Pontons
Distància -
Codi ajuntament 0816880001

Divisió territorial postal

  • 08738

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081688 00 00 0 00 Pontons
Entitat singular 081688 00 01 7 00 Camp d'Ases - 2 6 8
Disseminat 081688 00 01 7 99 Camp d'Ases -Disseminat- - 2 6 8
Entitat singular 081688 00 02 2 00 Can Ponç i els Sovals - 9 8 17
Disseminat 081688 00 02 2 99 Can Ponç i els Sovals -Disseminat- - 9 8 17
Entitat singular 081688 00 03 8 00 Cal Soler de Roset - 5 3 8
Disseminat 081688 00 03 8 99 Cal Soler de Roset -Disseminat- - 5 3 8
Entitat singular 081688 00 04 3 00 Pontons - 128 112 240
Nucli 081688 00 04 3 01 Pontons - 128 112 240
Entitat singular 081688 00 05 6 00 Sapera i el Mas de la Riera - 20 28 48
Disseminat 081688 00 05 6 99 Sapera i el Mas de la Riera -Disseminat- - 20 28 48
Entitat singular 081688 00 07 5 00 Rectoria, la - 11 9 20
Disseminat 081688 00 07 5 99 Rectoria, la -Disseminat- - 11 9 20
Entitat singular 081688 00 08 1 00 Can Cendrós - 2 1 3
Nucli 081688 00 08 1 01 Can Cendrós - 2 1 3
Entitat singular 081688 00 09 4 00 Fonts de Sant Bernat, les - 35 27 62
Nucli 081688 00 09 4 01 Fonts de Sant Bernat, les - 35 27 62
Entitat singular 081688 00 10 8 00 Ponderosa, la - 50 37 87
Nucli 081688 00 10 8 01 Ponderosa, la - 50 37 87
Entitat singular 081688 00 11 5 00 Rimbalda, la - 10 11 21
Nucli 081688 00 11 5 01 Rimbalda, la - 10 11 21
Entitat singular 081688 00 12 0 00 Cal Pontonet - 11 3 14
Nucli 081688 00 12 0 01 Cal Pontonet - 11 3 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081688 01 Cal Pontonet Urbanització
Unitat població 081688 02 Campdàsens Caseria
Unitat població 081688 03 Can Cendró Urbanització
Unitat població 081688 04 Can Ponç i els Sovals Caseria
Unitat població 081688 05 Can Soler de Roset Caseria
Unitat població 081688 06 Fonts de Sant Bernat, les Urbanització
Unitat població 081688 07 Plana de les Torres, la Urbanització
Unitat població 081688 08 Ponderosa, la Urbanització
Unitat població 081688 09 Pontons Població
Unitat població 081688 10 Rimbalda, la Urbanització
Unitat població 081688 11 Sapera i el Mas de la Riera Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,90 Km2 632 m
  • Després: 25,95 Km2 584 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès