Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,17 Km2
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2020) 65385 h
Litoral
Capital Prat de Llobregat, el
Distància -
Codi ajuntament 0816910007

Divisió territorial postal

 • 08820

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081691 00 00 0 00 Prat de Llobregat, el
Entitat singular 081691 00 01 7 00 Prat de Llobregat, el - 31951 33434 65385
Nucli 081691 00 01 7 01 Prat de Llobregat, el - 31801 33328 65129
Disseminat 081691 00 01 7 99 Disseminat del Prat de Llobregat - 150 106 256
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081691 01 Aeroport del Prat, l' Divers
Unitat població 081691 02 Barceloneta, la Barri
Unitat població 081691 03 Ca l'Alaio Polígon industrial
Unitat població 081691 04 Cal Saió Polígon industrial
Unitat població 081691 05 Can Camins Urbanització
Unitat població 081691 06 Enkalene Polígon industrial
Unitat població 081691 07 Estruc Polígon industrial
Unitat població 081691 08 Fondo d'en Peixo, el Polígon industrial
Unitat població 081691 09 Granja, la Barri
Unitat població 081691 10 Mas Mateu, el Polígon industrial
Unitat població 081691 11 Palmeres, les Barri
Unitat població 081691 12 Polígon Industrial Pratenc, el Polígon industrial
Unitat població 081691 13 Prat de Llobregat, el Població
Unitat població 081691 14 Renfe i la Paperera Polígon industrial
Unitat població 081691 15 Sant Cosme Barri
Unitat població 081691 16 Sant Jordi Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 05009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 25 Prat de Llobregat, el
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP47 Prat de Llobregat, el
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081691 Prat de Llobregat
 • Després: 081691 Prat de Llobregat, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 32,20 Km2 8 m
 • Després: 31,17 Km2 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP47 Prat de Llobregat, el