Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,45 Km2
Altitud 608 m
Població (a 01-01-2020) 537 h
Litoral No
Capital Prats de Rei, els
Distància -
Codi ajuntament 0817050006

Divisió territorial postal

 • 08281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081705 00 00 0 00 Prats de Rei, els
Entitat singular 081705 00 01 7 00 Prats de Rei, els - 265 233 498
Nucli 081705 00 01 7 01 Prats de Rei, els - 258 228 486
Disseminat 081705 00 01 7 99 Disseminat dels Prats de Rei - 7 5 12
Entitat singular 081705 00 02 2 00 Manresana, la - 13 10 23
Disseminat 081705 00 02 2 99 Manresana, la -Disseminat- - 13 10 23
Entitat singular 081705 00 03 8 00 Seguers - 6 6 12
Disseminat 081705 00 03 8 99 Seguers -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 081705 00 04 3 00 Solanelles - 2 2 4
Disseminat 081705 00 04 3 99 Solanelles -Disseminat- - 2 2 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081705 01 Manresana, la Caseria
Unitat població 081705 02 Prats de Rei, els Vila
Unitat població 081705 03 Seguers Caseria
Unitat població 081705 04 Solanelles Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
 • Abans: 081705 Prat del Rey
 • Després: 081705 Prats de Rei, els
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 32,80 Km2 608 m
 • Després: 32,45 Km2 608 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals