Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,77 Km2
Altitud 707 m
Població (a 01-01-2019) 2569 h
Litoral No
Capital Prats de Lluçanès
Distància -
Codi ajuntament 0817120002

Divisió territorial postal

  • 08513

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081712 00 00 0 00 Prats de Lluçanès
Entitat singular 081712 00 01 7 00 Prats de Lluçanès - 1280 1289 2569
Nucli 081712 00 01 7 01 Prats de Lluçanès - 1245 1259 2504
Disseminat 081712 00 01 7 99 Disseminat de Prats de Lluçanès - 35 30 65
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081712 01 Prats de Lluçanès Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 081712 Prat de Llusanés
  • Després: 081712 Prats de Lluçanès
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,30 Km2 707 m
  • Després: 13,77 Km2 707 m