Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,12 Km2
Altitud 8 m
Població (a 01-01-2020) 28531 h
Litoral
Capital Premià de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0817270005

Divisió territorial postal

 • 08330

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081727 00 00 0 00 Premià de Mar
Entitat singular 081727 00 01 7 00 Premià de Mar - 13913 14618 28531
Nucli 081727 00 01 7 01 Premià de Mar - 13913 14618 28531
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081727 01 Premià de Mar Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081727 Premiá de Mar
 • Després: 081727 Premià de Mar
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 1,90 Km2 8 m
 • Després: 2,12 Km2 8 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar