Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 239 m
Població (a 01-01-2020) 524 h
Litoral No
Capital Puigdàlber
Distància -
Codi ajuntament 0817480001

Divisió territorial postal

 • 08797

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081748 00 00 0 00 Puigdàlber
Entitat singular 081748 00 01 7 00 Puigdàlber - 232 254 486
Nucli 081748 00 01 7 01 Puigdàlber - 232 254 486
Entitat singular 081748 00 02 2 00 Bellavista - 8 13 21
Disseminat 081748 00 02 2 99 Bellavista -Disseminat- - 8 13 21
Entitat singular 081748 00 03 8 00 Gorner, el - 9 8 17
Disseminat 081748 00 03 8 99 Gorner, el -Disseminat- - 9 8 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081748 01 Bellavista Caseria
Unitat població 081748 02 Gorner, el Caseria
Unitat població 081748 03 Puigdàlber Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
 • Abans: 081748 Puigdalba
 • Després: 081748 Puigdàlber
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 0,40 Km2 239 m
 • Després: 0,40 Km2 239 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2002-05-15 Alteració límits municipals
 • Abans: 0,40 Km2
 • Després: - Km2
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès