Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 65,26 Km2
Altitud 278 m
Població (a 01-01-2020) 6735 h
Litoral No
Capital Sallent
Distància -
Codi ajuntament 0819180001

Divisió territorial postal

  • 08650

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081918 00 00 0 00 Sallent
Entitat singular 081918 00 01 7 00 Botjosa, la - 58 63 121
Nucli 081918 00 01 7 01 Botjosa, la - 57 61 118
Disseminat 081918 00 01 7 99 Disseminat de la Botjosa - 1 2 3
Entitat singular 081918 00 02 2 00 Cabrianes - 183 164 347
Nucli 081918 00 02 2 01 Cabrianes - 154 140 294
Disseminat 081918 00 02 2 99 Disseminat de Cabrianes - 29 24 53
Entitat singular 081918 00 03 8 00 Cornet - 21 17 38
Disseminat 081918 00 03 8 99 Cornet -Disseminat- - 21 17 38
Entitat singular 081918 00 04 3 00 Sallent - 2950 3180 6130
Nucli 081918 00 04 3 01 Sallent - 2950 3180 6130
Entitat singular 081918 00 05 6 00 Sallés de la Serra - 7 11 18
Disseminat 081918 00 05 6 99 Sallés de la Serra -Disseminat- - 7 11 18
Entitat singular 081918 00 06 9 00 Sant Martí i Fucimanya - 11 10 21
Disseminat 081918 00 06 9 99 Sant Martí i Fucimanya -Disseminat- - 11 10 21
Entitat singular 081918 00 07 5 00 Sant Ponç - 15 16 31
Disseminat 081918 00 07 5 99 Sant Ponç -Disseminat- - 15 16 31
Entitat singular 081918 00 08 1 00 Serraïma - 4 2 6
Disseminat 081918 00 08 1 99 Serraïma -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 081918 00 09 4 00 Serra-sanç - 11 12 23
Disseminat 081918 00 09 4 99 Serra-sanç -Disseminat- - 11 12 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081918 01 Botjosa, la Barri
Unitat població 081918 02 Cabrianes Població
Unitat població 081918 03 Cellers de la Serra Caseria
Unitat població 081918 04 Cornet Caseria
Unitat població 081918 05 Sallent Vila
Unitat població 081918 06 Sant Martí i Fucimanya Caseria
Unitat població 081918 07 Sant Ponç Llogarret
Unitat població 081918 08 Serraíma Caseria
Unitat població 081918 09 Serra-sanç Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01003
  • 01004
  • 01005
  • 01006
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 65,80 Km2 278 m
  • Després: 65,26 Km2 278 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages