Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 336 m
Població (a 01-01-2020) 7604 h
Litoral No
Capital Santpedor
Distància -
Codi ajuntament 0819230008

Divisió territorial postal

 • 08251

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081923 00 00 0 00 Santpedor
Entitat singular 081923 00 01 7 00 Santpedor - 3534 3571 7105
Nucli 081923 00 01 7 01 Santpedor - 3451 3480 6931
Disseminat 081923 00 01 7 99 Disseminat de Santpedor - 83 91 174
Entitat singular 081923 00 02 2 00 Mirador de Montserrat, el - 255 244 499
Nucli 081923 00 02 2 01 Mirador de Montserrat, el - 255 244 499
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081923 01 Claret Llogarret
Unitat població 081923 02 Mirador de Montserrat, el Urbanització
Unitat població 081923 03 Santpedor Vila
Unitat població 081923 04 Serrat de Castellnou, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081923 Sampedor
 • Després: 081923 Santpedor
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 16,80 Km2 336 m
 • Després: 16,60 Km2 336 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP18 Bages
2015-10-01 Alteració límits municipals
 • Abans: 16,60 Km2
 • Després: - Km2