Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,48 Km2
Altitud 30 m
Població (a 01-01-2020) 84500 h
Litoral No
Capital Sant Boi de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0820090004

Divisió territorial postal

 • 08830

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082009 00 00 0 00 Sant Boi de Llobregat
Entitat singular 082009 00 01 7 00 Sant Boi de Llobregat - 41235 43265 84500
Nucli 082009 00 01 7 01 Sant Boi de Llobregat - 41235 43265 84500
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082009 01 Canons, els Urbanització
Unitat població 082009 02 Can Paulet Urbanització
Unitat població 082009 03 Fonollars Polígon industrial
Unitat població 082009 04 Oriols, els Urbanització
Unitat població 082009 05 Riera Roja, la Polígon industrial
Unitat població 082009 06 Salines Polígon industrial
Unitat població 082009 07 Sant Boi de Llobregat Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 02010
 • 02011
 • 02012
 • 02013
 • 02014
 • 02015
 • 02016
 • 02017
 • 02018
 • 02019
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 06001
 • 06002
 • 06003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 12 Sant Boi de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP48 Sant Boi de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-09-03 Canvi de nom
 • Abans: 082009 San Baudilio de Llobregat
 • Després: 082009 Sant Boi de Llobregat
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 21,90 Km2 30 m
 • Després: 21,48 Km2 30 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP48 Sant Boi de Llobregat