Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 813 m
Població (a 01-01-2019) 541 h
Litoral No
Capital Sant Boi de Lluçanès
Distància -
Codi ajuntament 0820160009

Divisió territorial postal

 • 08589

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082016 00 00 0 00 Sant Boi de Lluçanès
Entitat singular 082016 00 01 7 00 Gallifa - 2 0 2
Disseminat 082016 00 01 7 99 Gallifa -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 082016 00 02 2 00 Sant Boi de Lluçanès - 220 235 455
Nucli 082016 00 02 2 01 Sant Boi de Lluçanès - 213 226 439
Disseminat 082016 00 02 2 99 Disseminat de Sant Boi de Lluçanès - 7 9 16
Entitat singular 082016 00 03 8 00 Viladecans - 33 27 60
Disseminat 082016 00 03 8 99 Viladecans -Disseminat- - 33 27 60
Entitat singular 082016 00 04 3 00 Vila-rasa - 14 10 24
Disseminat 082016 00 04 3 99 Vila-rasa -Disseminat- - 14 10 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082016 01 Gallifa Caseria
Unitat població 082016 02 Sant Boi de Lluçanès Població
Unitat població 082016 03 Viladecans Caseria
Unitat població 082016 04 Vila-rasa Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082016 San Baudilio de Llusanés
 • Després: 082016 Sant Boi de Lluçanès
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 21,20 Km2 813 m
 • Després: 20,67 Km2 813 m
2014-07-24 Alteració límits municipals
 • Abans: 20,67 Km2
 • Després: - Km2
2015-03-26 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2