Saltar al contingut principal

082037 Sant Cebrià de Vallalta

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 71 m
Població (a 01-01-2020) 3438 h
Litoral No
Capital Sant Cebrià de Vallalta
Distància -
Codi ajuntament 0820370005

Divisió territorial postal

  • 08396

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082037 00 00 0 00 Sant Cebrià de Vallalta
Entitat singular 082037 00 01 7 00 Sant Cebrià de Vallalta - 780 735 1515
Nucli 082037 00 01 7 01 Sant Cebrià de Vallalta - 658 646 1304
Disseminat 082037 00 01 7 99 Disseminat de Sant Cebrià de Vallalta - 122 89 211
Entitat singular 082037 00 02 2 00 Can Palau - 253 244 497
Nucli 082037 00 02 2 01 Can Palau - 253 244 497
Entitat singular 082037 00 03 8 00 Castellar d'Índies - 409 349 758
Nucli 082037 00 03 8 01 Castellar d'Índies - 409 349 758
Entitat singular 082037 00 04 3 00 Sot del Boter - 9 4 13
Nucli 082037 00 04 3 01 Sot del Boter - 9 4 13
Entitat singular 082037 00 05 6 00 Vistamar - 307 294 601
Nucli 082037 00 05 6 01 Vistamar - 307 294 601
Entitat singular 082037 00 06 9 00 Can Domènec - 11 5 16
Nucli 082037 00 06 9 01 Can Domènec - 11 5 16
Entitat singular 082037 00 07 5 00 Can Bartomet - 22 16 38
Nucli 082037 00 07 5 01 Can Bartomet - 22 16 38
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082037 01 Can Domènec Urbanització
Unitat població 082037 02 Can Palau Urbanització
Unitat població 082037 03 Can Puig Urbanització
Unitat població 082037 04 Castellar d'Índies Urbanització
Unitat població 082037 05 Sant Cebrià de Vallalta Població
Unitat població 082037 06 Sot del Boter, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082037 San Cipriano de Vallalta
  • Després: 082037 Sant Cebrià de Vallalta
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 15,80 Km2 71 m
  • Després: 15,67 Km2 71 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar
2014-11-27 Alteració límits municipals
  • Abans: 15,67 Km2
  • Després: - Km2