Saltar al contingut principal

082093 Sant Fost de Campsentelles

Característiques generals
Valor
Superfície 13,15 Km2
Altitud 112 m
Població (a 01-01-2020) 8853 h
Litoral No
Capital Sant Fost de Campsentelles
Distància -
Codi ajuntament 0820930008

Divisió territorial postal

  • 08105

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082093 00 00 0 00 Sant Fost de Campsentelles
Entitat singular 082093 00 01 7 00 Conreria, la - 312 261 573
Nucli 082093 00 01 7 01 Conreria, la - 312 261 573
Entitat singular 082093 00 02 2 00 Sant Fost de Campsentelles - 3449 3599 7048
Nucli 082093 00 02 2 01 Sant Fost de Campsentelles - 3436 3586 7022
Disseminat 082093 00 02 2 99 Disseminat de Sant Fost de Campsentelles - 13 13 26
Entitat singular 082093 00 03 8 00 Mas Corts - 174 155 329
Nucli 082093 00 03 8 01 Mas Corts - 174 155 329
Entitat singular 082093 00 04 3 00 Mas Llombard - 473 430 903
Nucli 082093 00 04 3 01 Mas Llombard - 473 430 903
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082093 01 Can Boc Urbanització
Unitat població 082093 02 Conreria, la Urbanització
Unitat població 082093 03 Mas Corts, el Urbanització
Unitat població 082093 04 Mas Llombard, el Urbanització
Unitat població 082093 05 Sant Fost de Campsentelles Població
Unitat població 082093 06 Sant Fost Residencial Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-11-16 Canvi de nom
  • Abans: 082093 San Fausto de Campcentellas
  • Després: 082093 Sant Fost de Campsentelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,20 Km2 112 m
  • Després: 13,15 Km2 112 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP34 Mollet del Vallès