Saltar al contingut principal

082114 Sant Feliu de Llobregat

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 25 m
Població (a 01-01-2020) 45467 h
Litoral No
Capital Sant Feliu de Llobregat
Distància -
Codi ajuntament 0821140003

Divisió territorial postal

 • 08980

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082114 00 00 0 00 Sant Feliu de Llobregat
Entitat singular 082114 00 01 7 00 Sant Feliu de Llobregat - 22104 23363 45467
Nucli 082114 00 01 7 01 Sant Feliu de Llobregat - 22104 23363 45467
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082114 01 Colònia Sanson, la Colònia
Unitat població 082114 02 Pla, la Polígon industrial
Unitat població 082114 03 Salut, la Caseria
Unitat població 082114 04 Sant Feliu de Llobregat Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 02003
 • 02004
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 04003
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 06004
 • 07001
 • 07002
 • 07003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 16 Sant Feliu de Llobregat
Divisió territorial educativa DE03 Baix Llobregat
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
8200270005 EMP del Transport
Àrea/es policial/s ABP49 Sant Feliu de Llobregat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC11 Baix Llobregat
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 11 Baix Llobregat
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 11,80 Km2 25 m
 • Després: 11,81 Km2 25 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP49 Sant Feliu de Llobregat
2017-03-23 Alteració límits municipals
 • Abans: 11,81 Km2
 • Després: - Km2