Saltar al contingut principal

082153 Sant Hipòlit de Voltregà

Característiques generals
Valor
Superfície 0,92 Km2
Altitud 536 m
Població (a 01-01-2019) 3484 h
Litoral No
Capital Sant Hipòlit de Voltregà
Distància -
Codi ajuntament 0821530008

Divisió territorial postal

  • 08512

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082153 00 00 0 00 Sant Hipòlit de Voltregà
Entitat singular 082153 00 01 7 00 Sant Hipòlit de Voltregà - 1729 1755 3484
Nucli 082153 00 01 7 01 Sant Hipòlit de Voltregà - 1729 1755 3484
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082153 01 Abat Oliba Urbanització
Unitat població 082153 02 Sant Hipòlit de Voltregà Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082153 San Hipólito de Voltegá
  • Després: 082153 Sant Hipòlit de Voltregà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 0,90 Km2 536 m
  • Després: 0,92 Km2 536 m