082227 Sant Llorenç d'Hortons M

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 196 m
Població (a 01-01-2017) 2547 h
Litoral No
Capital Sant Llorenç d'Hortons
Distància -
Codi ajuntament 0822270005

Divisió territorial postal

 • 08636
 • 08782
 • 08791

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082227 00 00 0 00 Sant Llorenç d'Hortons
Entitat singular 082227 00 01 7 00 Beguda Alta, la - 107 106 213
Nucli 082227 00 01 7 01 Beguda Alta, la - 107 106 213
Disseminat 082227 00 01 7 99 Disseminat de la Beguda Alta - 0 0 0
Entitat singular 082227 00 02 2 00 Beguda Baixa, la - 8 9 17
Nucli 082227 00 02 2 01 Beguda Baixa, la - 8 9 17
Disseminat 082227 00 02 2 99 Disseminat de la Beguda Baixa - 0 0 0
Entitat singular 082227 00 03 8 00 Sant Llorenç d'Hortons - 846 872 1718
Nucli 082227 00 03 8 01 Sant Llorenç d'Hortons - 819 847 1666
Disseminat 082227 00 03 8 99 Disseminat de Sant Llorenç d'Hortons - 27 25 52
Entitat singular 082227 00 04 3 00 Sant Joan Samora - 158 130 288
Nucli 082227 00 04 3 01 Sant Joan Samora - 143 116 259
Disseminat 082227 00 04 3 99 Disseminat de Sant Joan Samora - 15 14 29
Entitat singular 082227 00 05 6 00 Torrentfondo, el - 22 26 48
Nucli 082227 00 05 6 01 Torrentfondo, el - 17 17 34
Disseminat 082227 00 05 6 99 Disseminat del Torrentfondo - 5 9 14
Entitat singular 082227 00 06 9 00 Can Bargalló - 25 14 39
Disseminat 082227 00 06 9 99 Can Bargalló -Disseminat- - 25 14 39
Entitat singular 082227 00 07 5 00 Grandet, el - 106 82 188
Nucli 082227 00 07 5 01 Grandet, el - 104 81 185
Disseminat 082227 00 07 5 99 Disseminat del Grandet - 2 1 3
Entitat singular 082227 00 08 1 00 Vinya del Pollastre - 20 16 36
Nucli 082227 00 08 1 01 Vinya del Pollastre - 20 16 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082227 01 Beguda Alta, la Població
Unitat població 082227 02 Beguda Baixa, la Població
Unitat població 082227 03 Can Bargalló Urbanització
Unitat població 082227 04 Grandet, el Urbanització
Unitat població 082227 05 Sant Joan Samora Població
Unitat població 082227 06 Sant Llorenç d'Hortons Població
Unitat població 082227 07 Torrentfondo, el Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2017)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082227 San Lorenzo de Hortons
 • Després: 082227 Sant Llorenç d'Hortons
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 19,80 Km2 196 m
 • Després: 19,73 Km2 196 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2018-08-30 Alteració límits municipals
 • Abans: 19,73 Km2
 • Després: - Km2

Índex [+]

Sou aquí: