Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 41,11 Km2
Altitud 466 m
Població (a 01-01-2020) 2417 h
Litoral No
Capital Sant Llorenç Savall
Distància -
Codi ajuntament 0822330008

Divisió territorial postal

  • 08212

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082233 00 00 0 00 Sant Llorenç Savall
Entitat singular 082233 00 01 7 00 Sant Llorenç Savall - 1216 1201 2417
Nucli 082233 00 01 7 01 Sant Llorenç Savall - 1088 1082 2170
Disseminat 082233 00 01 7 99 Disseminat de Sant Llorenç Savall - 128 119 247
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082233 01 Comabella Urbanització
Unitat població 082233 02 Marines, les Urbanització
Unitat població 082233 03 Sant Llorenç Savall Vila
Unitat població 082233 04 Vall d'Horta, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
  • Abans: 082233 San Lorenzo Savall
  • Després: 082233 Sant Llorenç Savall
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 41,00 Km2 466 m
  • Després: 41,11 Km2 466 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP37 Sabadell