Saltar al contingut principal

082248 Sant Martí de Centelles

Característiques generals
Valor
Superfície 25,55 Km2
Altitud 406 m
Població (a 01-01-2019) 1167 h
Litoral No
Capital Abella, l'
Distància -
Codi ajuntament 0822480001

Divisió territorial postal

  • 08592

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082248 00 00 0 00 Sant Martí de Centelles
Entitat singular 082248 00 01 7 00 Abella, l' - 391 397 788
Nucli 082248 00 01 7 01 Abella, l' - 391 397 788
Entitat singular 082248 00 02 2 00 Sant Martí de Centelles - 69 52 121
Nucli 082248 00 02 2 01 Comes, les - 33 23 56
Disseminat 082248 00 02 2 99 Disseminat de Sant Martí de Centelles - 36 29 65
Entitat singular 082248 00 03 8 00 Sant Miquel Sesperxes - 20 26 46
Disseminat 082248 00 03 8 99 Sant Miquel Sesperxes -Disseminat- - 20 26 46
Entitat singular 082248 00 04 3 00 Valldaneu - 120 92 212
Nucli 082248 00 04 3 01 Oller, l' - 113 88 201
Disseminat 082248 00 04 3 99 Disseminat de Valldaneu - 7 4 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082248 01 Abella, l' Població
Unitat població 082248 02 Colònia Oller, la Urbanització
Unitat població 082248 03 Sant Martí de Centelles Caseria
Unitat població 082248 04 Sant Miquel Sesperxes Masos
Unitat població 082248 05 Valldaneu Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-01-16 Canvi de nom
  • Abans: 082248 San Martín de Centellas
  • Després: 082248 Sant Martí de Centelles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 25,70 Km2 462 m
  • Després: 25,55 Km2 406 m