Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,73 Km2
Altitud 629 m
Població (a 01-01-2019) 112 h
Litoral No
Capital Sant Martí d'Albars
Distància -
Codi ajuntament 0822510007

Divisió territorial postal

  • 08515

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082251 00 00 0 00 Sant Martí d'Albars
Entitat singular 082251 00 01 7 00 Sant Martí d'Albars - 56 56 112
Nucli 082251 00 01 7 01 Sant Martí d'Albars - 8 8 16
Disseminat 082251 00 01 7 99 Disseminat de Sant Martí d'Albars - 48 48 96
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082251 01 Beulaigua Barri
Unitat població 082251 02 Blava, la Barri
Unitat població 082251 03 Sant Martí d'Albars Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082251 San Martín del Bas
  • Després: 082251 Sant Martí d'Albars
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Blava, la
  • Després: Sant Martí d'Albars
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,80 Km2 632 m
  • Després: 14,73 Km2 629 m