Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,27 Km2
Altitud 291 m
Població (a 01-01-2020) 3261 h
Litoral No
Capital Sant Martí Sarroca
Distància -
Codi ajuntament 0822700000

Divisió territorial postal

  • 08731

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082270 00 00 0 00 Sant Martí Sarroca
Entitat singular 082270 00 01 7 00 Bleda, la - 133 144 277
Nucli 082270 00 01 7 01 Bleda, la - 56 70 126
Disseminat 082270 00 01 7 99 Disseminat de la Bleda - 77 74 151
Entitat singular 082270 00 02 2 00 Cal Miret - 29 25 54
Disseminat 082270 00 02 2 99 Cal Miret -Disseminat- - 29 25 54
Entitat singular 082270 00 03 8 00 Cal Sisplau - 45 52 97
Disseminat 082270 00 03 8 99 Cal Sisplau -Disseminat- - 45 52 97
Entitat singular 082270 00 04 3 00 Can Cruset de la Carrera - 26 18 44
Disseminat 082270 00 04 3 99 Can Cruset de la Carrera -Disseminat- - 26 18 44
Entitat singular 082270 00 05 6 00 Hostalets, els - 72 82 154
Disseminat 082270 00 05 6 99 Hostalets, els -Disseminat- - 72 82 154
Entitat singular 082270 00 06 9 00 Rovira Roja, la - 66 68 134
Disseminat 082270 00 06 9 99 Rovira Roja, la -Disseminat- - 66 68 134
Entitat singular 082270 00 07 5 00 Sant Martí Sarroca - 990 1032 2022
Nucli 082270 00 07 5 01 Sant Martí Sarroca - 990 1032 2022
Entitat singular 082270 00 08 1 00 Brugueres - 16 13 29
Disseminat 082270 00 08 1 99 Brugueres -Disseminat- - 16 13 29
Entitat singular 082270 00 09 4 00 Cabrunes, les - 4 3 7
Disseminat 082270 00 09 4 99 Cabrunes, les -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 082270 00 10 8 00 Fassina, la - 21 16 37
Disseminat 082270 00 10 8 99 Fassina, la -Disseminat- - 21 16 37
Entitat singular 082270 00 11 5 00 Garrofer, el - 21 16 37
Disseminat 082270 00 11 5 99 Garrofer, el -Disseminat- - 21 16 37
Entitat singular 082270 00 12 0 00 Roca, la - 51 47 98
Nucli 082270 00 12 0 01 Roca, la - 49 44 93
Disseminat 082270 00 12 0 99 Disseminat de la Roca - 2 3 5
Entitat singular 082270 00 13 6 00 Romaní, el - 19 20 39
Disseminat 082270 00 13 6 99 Romaní, el -Disseminat- - 19 20 39
Entitat singular 082270 00 14 1 00 Serra de Baix, la - 22 24 46
Disseminat 082270 00 14 1 99 Serra de Baix, la -Disseminat- - 22 24 46
Entitat singular 082270 00 15 4 00 Serra de Dalt, la - 28 32 60
Nucli 082270 00 15 4 01 Serra de Dalt, la - 5 1 6
Disseminat 082270 00 15 4 99 Disseminat de la Serra de Dalt - 23 31 54
Entitat singular 082270 00 16 7 00 Torre, la - 16 16 32
Disseminat 082270 00 16 7 99 Torre, la -Disseminat- - 16 16 32
Entitat singular 082270 00 17 3 00 Cantarelles, les - 9 13 22
Disseminat 082270 00 17 3 99 Cantarelles, les -Disseminat- - 9 13 22
Entitat singular 082270 00 18 9 00 Can Lleó - 23 19 42
Disseminat 082270 00 18 9 99 Can Lleó -Disseminat- - 23 19 42
Entitat singular 082270 00 19 2 00 Can Rigol - 7 10 17
Disseminat 082270 00 19 2 99 Can Rigol -Disseminat- - 7 10 17
Entitat singular 082270 00 20 6 00 Can Sogues - 7 6 13
Disseminat 082270 00 20 6 99 Can Sogues -Disseminat- - 7 6 13
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082270 01 Bleda, la Raval
Unitat població 082270 02 Brugueres Masos
Unitat població 082270 03 Cal Miret Masos
Unitat població 082270 04 Cal Sisplau Caseria
Unitat població 082270 05 Cal Sogues Masos
Unitat població 082270 06 Can Croset Veïnat
Unitat població 082270 07 Can Lleó Masos
Unitat població 082270 08 Can Rigol Masos
Unitat població 082270 09 Cantarelles, les Caseria
Unitat població 082270 10 Fassina, la Masos
Unitat població 082270 11 Garrofer, el Masos
Unitat població 082270 12 Hostalets, els Població
Unitat població 082270 13 Roca, la Barri
Unitat població 082270 14 Romaní, el Masos
Unitat població 082270 15 Rovellats Masos
Unitat població 082270 16 Rovira Roja, la Veïnat
Unitat població 082270 17 Sant Martí Sarroca Població
Unitat població 082270 18 Serra de Baix, la Masos
Unitat població 082270 19 Serra de Dalt, la Masos
Unitat població 082270 20 Torre, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-17 Canvi de nom
  • Abans: 082270 San Martín Sarroca
  • Després: 082270 Sant Martí Sarroca
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,60 Km2 340 m
  • Després: 35,27 Km2 291 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT01 Metropolità
  • Després: AT08 Penedès