082384 Sant Quirze del Vallès M

Característiques generals
Valor
Superfície 14,04 Km2
Altitud 188 m
Població (a 01-01-2016) 19664 h
Litoral No
Capital Sant Quirze del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0823840003

Divisió territorial postal

 • 08192

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2016)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082384 00 00 0 00 Sant Quirze del Vallès
Entitat singular 082384 00 01 7 00 Fonts, les - 1096 1107 2203
Nucli 082384 00 01 7 01 Fonts, les - 946 964 1910
Disseminat 082384 00 01 7 99 Disseminat de les Fonts - 150 143 293
Entitat singular 082384 00 02 2 00 Poble-sec, el - 185 158 343
Nucli 082384 00 02 2 01 Poble-sec, el - 185 158 343
Entitat singular 082384 00 03 8 00 Rosales, los - 94 94 188
Nucli 082384 00 03 8 01 Rosales, los - 94 94 188
Entitat singular 082384 00 04 3 00 Sant Quirze del Vallès - 2151 2410 4561
Nucli 082384 00 04 3 01 Sant Quirze del Vallès - 2125 2389 4514
Disseminat 082384 00 04 3 99 Disseminat de Sant Quirze del Vallès - 26 21 47
Entitat singular 082384 00 05 6 00 Colònia Castelltort, la - 139 136 275
Nucli 082384 00 05 6 01 Colònia Castelltort, la - 138 136 274
Disseminat 082384 00 05 6 99 Disseminat de la Colònia Castelltort - 1 0 1
Entitat singular 082384 00 06 9 00 Can Casablanques - 1875 1861 3736
Nucli 082384 00 06 9 01 Can Casablanques - 1875 1861 3736
Entitat singular 082384 00 08 1 00 Can Pallars i Llobateres - 607 667 1274
Nucli 082384 00 08 1 01 Can Pallars i Llobateres - 588 594 1182
Disseminat 082384 00 08 1 99 Disseminat de Can Pallars i Llobateres - 19 73 92
Entitat singular 082384 00 10 8 00 Castellet, el - 141 127 268
Nucli 082384 00 10 8 01 Castellet, el - 141 127 268
Disseminat 082384 00 10 8 99 Disseminat del Castellet - 0 0 0
Entitat singular 082384 00 11 5 00 Mas Duran - 1088 1081 2169
Nucli 082384 00 11 5 01 Mas Duran - 1088 1081 2169
Entitat singular 082384 00 13 6 00 Sant Quirze Jardí - 485 471 956
Nucli 082384 00 13 6 01 Sant Quirze Jardí - 485 471 956
Entitat singular 082384 00 15 4 00 Vall Suau i Can Feliu - 1266 1284 2550
Nucli 082384 00 15 4 01 Vall Suau i Can Feliu - 1266 1284 2550
Entitat singular 082384 00 16 7 00 Vallès Parc - 560 581 1141
Nucli 082384 00 16 7 01 Vallès Parc - 560 581 1141
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082384 01 Can Casablanques Polígon industrial
Unitat població 082384 02 Can Casablanques Urbanització
Unitat població 082384 03 Can Feliu Urbanització
Unitat població 082384 04 Can Pallars Urbanització
Unitat població 082384 05 Can Torres i Can Llobet Polígon industrial
Unitat població 082384 06 Castellet, el Caseria
Unitat població 082384 07 Castelltort Caseria
Unitat població 082384 08 Fonts, les Barri
Unitat població 082384 09 Poble-sec, el Barri
Unitat població 082384 10 Polígon Industrial del Sud-est, el Polígon industrial
Unitat població 082384 11 Rosales, los Raval
Unitat població 082384 12 Sant Quirze del Vallès Població
Unitat població 082384 13 Sant Quirze Jardí Urbanització
Unitat població 082384 14 Sant Quirze Parc Urbanització
Unitat població 082384 15 Serra de Galliners, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2016)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082384 San Quirico de Tarrasa
 • Després: 082384 Sant Quirze del Vallès
1995-01-09 Alteració límits municipals
 • Abans: 14,30 Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 188 m
 • Després: 14,04 Km2 188 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell

Índex [+]

Sou aquí: