Saltar al contingut principal

082476 Santa Eulàlia de Riuprimer

Característiques generals
Valor
Superfície 13,81 Km2
Altitud 568 m
Població (a 01-01-2019) 1345 h
Litoral No
Capital Santa Eulàlia de Riuprimer
Distància -
Codi ajuntament 0824760009

Divisió territorial postal

  • 08505

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082476 00 00 0 00 Santa Eulàlia de Riuprimer
Entitat singular 082476 00 01 7 00 Santa Eulàlia de Riuprimer - 686 659 1345
Nucli 082476 00 01 7 01 Santa Eulàlia de Riuprimer - 625 606 1231
Disseminat 082476 00 01 7 99 Disseminat de Santa Eulàlia de Riuprimer - 61 53 114
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082476 01 Santa Eulàlia de Riuprimer Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082476 Santa Eulalia de Riuprimer
  • Després: 082476 Santa Eulàlia de Riuprimer
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,00 Km2 568 m
  • Després: 13,81 Km2 568 m