Saltar al contingut principal

082508 Santa Margarida de Montbui

Característiques generals
Valor
Superfície 27,58 Km2
Altitud 316 m
Població (a 01-01-2020) 10225 h
Litoral No
Capital Santa Margarida de Montbui
Distància -
Codi ajuntament 0825080001

Divisió territorial postal

 • 08710

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082508 00 00 0 00 Santa Margarida de Montbui
Entitat singular 082508 00 01 7 00 Santa Margarida de Montbui - 5094 5025 10119
Nucli 082508 00 01 7 01 Santa Margarida de Montbui-nucli antic - 320 333 653
Nucli 082508 00 01 7 02 Santa Margarida de Montbui - 4723 4652 9375
Disseminat 082508 00 01 7 99 Disseminat de Santa Margarida de Montbui - 51 40 91
Entitat singular 082508 00 03 8 00 Mallola, la - 31 26 57
Disseminat 082508 00 03 8 99 Mallola, la -Disseminat- - 31 26 57
Entitat singular 082508 00 04 3 00 Censada, la - 0 0 0
Disseminat 082508 00 04 3 99 Censada, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 082508 00 05 6 00 Tossa, la - 0 0 0
Disseminat 082508 00 05 6 99 Tossa, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 082508 00 06 9 00 Coll del Guix, el - 14 12 26
Disseminat 082508 00 06 9 99 Coll del Guix, el -Disseminat- - 14 12 26
Entitat singular 082508 00 07 5 00 Saió, el - 9 14 23
Disseminat 082508 00 07 5 99 Saió, el -Disseminat- - 9 14 23
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082508 01 Colldeguix Veïnat
Unitat població 082508 02 Mallola, la Urbanització
Unitat població 082508 03 Saió, el Població
Unitat població 082508 04 Santa Margarida de Montbui Població
Unitat població 082508 05 Sant Maur Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-04-23 Canvi de nom
 • Abans: 082508 Santa Margarita de Montbui
 • Després: 082508 Santa Margarida de Montbui
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Sant Maur
 • Després: Sant Maure
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 27,80 Km2 391 m
 • Després: 27,58 Km2 316 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Sant Maure
 • Després: Santa Margarida de Montbui
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès