Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 24,72 Km2
Altitud 866 m
Població (a 01-01-2019) 150 h
Litoral No
Capital Santa Maria de Besora
Distància -
Codi ajuntament 0825360009

Divisió territorial postal

  • 08584

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082536 00 00 0 00 Santa Maria de Besora
Entitat singular 082536 00 01 7 00 Santa Maria de Besora - 78 72 150
Nucli 082536 00 01 7 01 Santa Maria de Besora - 54 54 108
Disseminat 082536 00 01 7 99 Disseminat de Santa Maria de Besora - 24 18 42
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082536 01 Bevís, els Veïnat
Unitat població 082536 02 Santa Maria de Besora Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 082536 Santa María de Besora
  • Després: 082536 Santa Maria de Besora
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 31 Ripollès
  • Després: 24 Osona
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,90 Km2 866 m
  • Després: 24,72 Km2 866 m