Saltar al contingut principal

082606 Santa Perpètua de Mogoda

Característiques generals
Valor
Superfície 15,83 Km2
Altitud 74 m
Població (a 01-01-2020) 25999 h
Litoral No
Capital Santa Perpètua de Mogoda
Distància -
Codi ajuntament 0826060009

Divisió territorial postal

 • 08130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082606 00 00 0 00 Santa Perpètua de Mogoda
Entitat singular 082606 00 01 7 00 Florida, la - 3777 3712 7489
Nucli 082606 00 01 7 01 Florida, la - 3777 3712 7489
Entitat singular 082606 00 02 2 00 Mogoda - 54 51 105
Disseminat 082606 00 02 2 99 Mogoda -Disseminat- - 54 51 105
Entitat singular 082606 00 03 8 00 Santa Perpètua de Mogoda - 9241 9145 18386
Nucli 082606 00 03 8 01 Santa Perpètua de Mogoda - 9156 9070 18226
Disseminat 082606 00 03 8 99 Disseminat de Santa Perpètua de Mogoda - 85 75 160
Entitat singular 082606 00 04 3 00 Santiga - 11 8 19
Disseminat 082606 00 04 3 99 Santiga -Disseminat- - 11 8 19
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082606 01 Can Folguera Urbanització
Unitat població 082606 02 Ca n'Oller Polígon industrial
Unitat població 082606 03 Can Vinyals Polígon industrial
Unitat població 082606 04 Florida, la Urbanització
Unitat població 082606 05 Florida Industrial, la Polígon industrial
Unitat població 082606 06 Gallecs Caseria
Unitat població 082606 07 Mogoda Caseria
Unitat població 082606 08 Pereres, les Polígon industrial
Unitat població 082606 09 Provasa Polígon industrial
Unitat població 082606 10 Santa Perpètua de Mogoda Població
Unitat població 082606 11 Santiga Població
Unitat població 082606 12 Terrablanca Urbanització
Unitat població 082606 13 Urbasa Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014
 • 01015
 • 01016

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 082606 Santa Perpetua de Moguda
 • Després: 082606 Santa Perpètua de Mogoda
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 15,70 Km2 74 m
 • Després: 15,83 Km2 74 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell